Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Älglund! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Varmvattnet (7,8km) -6,2°C