Favoritstation
Sätt favorit:
Uppsala

favoritstation
Senast visade
Upphovsrätt
Privatpersonen Erik Freiholtz innehar, om inte annat anges, upphovsrätten till allt material på denna sajt.

Upphovsrätten gäller även de temperaturer som presenteras. De har genomgått omfattande analyser, filtreringar och felkontroller och uppnår därmed verkshöjd. Även katalogskyddet gäller för sammanställningarna.

Vissa delar av materialet får dock mångfaldigas under förutsättning att de aktuella villkoren följs.

Om syftet med mångfaldigandet är kommersiellt krävs särskild överenskommelse.

Frågor gällande upphovsrätten på temperatur.nu besvaras på mail, [email protected].