Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Fagersta! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Fagersta 2 (0,6km) -7,8°C