Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Sundsvall/Granloholm! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Sundsvall/Granloholm 2 (0,9km) 8,8°C