Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Sollefteå/Hökstigen! (Temperaturen går inte att tolka. Värde: .)

Närmaste aktiva mätpunkt: Sollefteå/Trästa (1,5km) -7,4°C