Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Örebro/Ladugårdsängen! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Örebro/Adolfsberg (1,9km) 18,6°C