Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Örebro/Ladugårdsängen! (Temperaturen går inte att tolka. Värde: .)

Närmaste aktiva mätpunkt: Örebro/Oskarstorget (2,0km) -9,7°C