Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Sundsvall/Ortviken! (Temperaturen går inte att tolka. Värde: .)

Närmaste aktiva mätpunkt: Sundsvall/Skönsberg 2 (1,2km) -7,9°C