Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Östbykläppen! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Sandslån (9,4km) -1,5°C