Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Skräddaröd by! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Sankt Olof/Högt uppe (7,6km) 6,9°C