Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Täbykyrkby! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Vallentuna/Kragstalund (1,6km) 13,0°C