Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Tvärredslund Rude! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Södra Säm (6,7km) 7,6°C