Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Bureå/Villavägen! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Bureå (0,4km) -7,5°C