Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Örebro/Yxstabacken! (Senast rapporterade temperatur är inte nummerisk.)

Närmaste aktiva mätpunkt: Örebro/Rynningeåsen (6,1km) 9,1°C